ความปลอดภัยของการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กภูมิแพ้ที่แพ้ไข่

การศึกษาสหสถาบันจากสหราชอาณาจักรชนิดไปข้างหน้าโดยดำเนินการใน 12 โรงพยาบาลพบว่าการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด intranasal live attenuated influenza vaccine ในเด็กภูมิแพ้ (atopic children) ที่มีประวัติแพ้ไข่ชนิดเฉียบพลัน (IgE-mediated food allergy to egg) ที่เชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีประวัติ challenge ด้วยไข่ได้ผลเป็นบวก หรือมีประวัติการแพ้ร่วมกับมีผลการทดสอบผิวหนังหรือผลการตรวจ specific IgE ต่อไข่ได้ผลเป็นบวก จำนวนทั้งหมด 278 ราย เป็นจำนวน 426 doses ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ใดมีอาการแพ้ชนิด anaphylaxis เกิดขึ้น โดยมีรายงานการเกิดอาการเล็กน้อยที่หายได้เองและอาจเข้าได้กับการแพ้แบบเฉียบพลันเพียง 8 ราย และมีรายงานการเกิดอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (lower respiratory tract symptoms) เช่นรายงานการเกิดเสียง wheeze ในเด็กจากผู้ปกครอง ใน 9.4% ของเด็กที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวทั้งหมดซึ่งไม่ต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่อย่างใด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของการให้ live attenuated influenza vaccine ในเด็กที่มีประวัติแพ้ไข่ และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในเด็กที่เป็นโรคหืดหรือมีประวัติ recurrent wheeze
J Allergy Clin Immunol. 2015 Aug;136(2):376-81.