การทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังควรแปลผลเทียบกับการตอบสนองของฮิสตามีน


การทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังส่วนใหญ่รายงานผลเป็น wheal diameter ตามขนาดของ wheal ที่เกิดจากสะกิดด้วยสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากเทคนิคการตรวจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล คณะนักวิจัยจากสวีเดนเปรียบเทียบวิธีการแปลผลการทดสอบภูมิแพ้ต่อ timothy pollen สองวิธีด้วยการเทียบกับการตอบสนองของฮิสตามีนและไม่เทียบกับฮิสตามีน พบว่าการแปลผลด้วยวิธีที่ไม่เทียบกับฮิสตามีนสามารถให้ค่าแตกต่างกันถึง 15 เท่าในการประเมิน biologic activity ซึ่งความแตกต่างนี้จะถูกขจัดไปเมื่อประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบกับการตอบสนองของฮิสตามีน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการแปลผลการทดสอบเทียบกับผลของฮิสตามีนน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากเทคนิคการตรวจที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน  Int Arch Allergy Immunol. 2015;166(1):77-80. 
[May25, 2015]