For Public


คลินิกบริการผู้ป่วย

คลินิกโรคภูมิแพ้
เช้าวันจันทร์ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดูแผนที่ (view map)


คลินิกแพ้ยาและภูมิแพ้ผิวหนัง แผนกอายุรกรรม
เช้าวันพุธ ตึกภปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกทดสอบการแพ้ยาและแพ้อาหาร แผนกอายุรกรรม
เช้าวันพฤหัส ตึกภูมิสิริ ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (นัดหมายล่วงหน้า)

คลินิกโรคภูมิแพ้เด็ก แผนกกุมารเวชกรรม
บ่ายวันพฤหัส ตึกภปร ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกโรคภูมิแพ้ทั่วไป แผนกอายุรกรรม
เช้าวันศุกร์ ตึกภปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทร. 02-2564000 ต่อ 80601 
อีเมล์: allergymedchula@gmail.com